Frågor och svar

Frågor och svar, exempel översatta från Q&A
Lärodokumentet Detta tror vi (pdf)
Länk till alla utlagda frågor och svar

I. Gud och hans uppenbarelse

 • Eftersom det finns så många religioner och olika gudar i varje religion, hur kan vi då vara säkra på att vår Gud är den sanne Guden? Visa
 • Var Gud treenig också före Jesu födelse? Visa
 • Hur kan vi förklara Treenigheten som tre personer och fortfarande en Gud på ett begripligt sätt?Visa 
 • Är vi kärlekslösa eller intoleranta när vi förkunnar att den som inte dyrkar den treenige Guden i själva verket dyrkar en falsk gud eller en gud som inte existerar? Visa
 • Kan inte Gud ha uppenbarat sig själv för olika folk på olika sätt och med olika namn? Visa
 • Varför är det så viktigt för varje kristen att kunna skilja på lag och evangelium? Visa
 • Eftersom Bibeln är ”alldeles tillräcklig”, innebär det att det aldrig kan komma ytterligare uppenbarelser från Gud? Visa
 • Hur kan vi syndiga varelser göra anspråk på att besitta absolut sanning? Visa
 • Hur ska vi veta när vi ska läsa Bibeln som verklig historia och när vi ska läsa den på ett bildlikt sätt? Visa
 • Om Bibeln ”klart” lär oss allt vad vi behöver veta för att komma till himlen, varför finns det då så många olika tolkningar om vad Skriften lär? Visa
 • Hur kan vi säga att ingen myndighet kan stå som domare över Skriften och alltjämt hedra det fjärde budet genom att lyda människor med auktoritet över oss? Visa
 • Hur stor del av Bibeln är påverkad av variationer i manuskripten? Visa
 • Varför behöver vi trosbekännelser och bekännelseskrifter om Bibeln är helt tillräcklig för vår tro? Visa
 • Är det intolerant att säga att alla religioner inte leder till samma Gud? Visa


II. Skapelsen, människan och synden

III. Kristus och återlämningen

IV. Rättfärdiggörelsen av nåd genom tron

V. Goda gärningar och bön

VI. Nådemedlen

VII. Kyrkan och ämbetet

 • Identifierar vi vår egen kyrka med den heliga, kristna kyrkan eftersom vi gör anspråk på att vara en sann, synlig kyrka? Visa
 • Vad är kyrkogemenskap? Visa
 • Varför skulle vi inte ingå i gemenskap med en människa från en annan kyrkoorganisation som klart tar avstånd från de falska lärorna i hans eller hennes kyrka? Visa


VIII. Kyrkan och staten

IX. Jesu återkomst och domen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar