15 november 2011

Nolltolerans

Av Hans Ahlskog

I en ledare i dagens nummer av lokaltidningen krävde skribenten nolltolerans mot falska läkare. Anledningen är att en wannabe-läkare med förfalskat examensintyg verkat i Finland under flera år. Polisen utreder också hans delaktighet i ett antal dödsfall bland äldre människor han varit med om att vårda. Visst är nolltolerans på detta område eftersträvansvärt. Människors liv är inget att leka med. De fås ej igen.

När jag först såg rubriken trodde jag emellertid att det stod något annat än det i verkligheten gjorde. Jag läste: Nolltolerans mot falska lärare. Önsketänkande från min sida. Men jag hade så gärna sett det förordas också i lokaltidningen. För visst är det illa nog att en falsk läkare förorsakar flera människors lekamliga död. Men om dessa människor insomnade i tron på Frälsaren, så kommer de att bli tröstade i evighet, precis som den fattige Lasarus. Men tänk på alla de stackare, vars eviga död förorsakas av falska lärare. Det vårdslösa vårdandet av dessa själar fortgår dag efter dag, söndag efter söndag. Snooze-predikningar, sammanblandning av lag och evangelium, likgiltighet inför människors väl och ve. Det borde vara nolltolerans mot sådant. I alla kyrkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar