31 december 2011

Nyår


Årets sista dag är inne. Vi får tacka Gud för att han har låtit oss vara med i sin vingård i med- och motgång under året som gått. I ett världshistoriskt perspektiv har året varit mycket turbulent. Det har skett katastrofer av stor omfattning. Utøja-tragedin i Norge skakade om en hel värld. Den arabiska våren antyder att världen framöver inte är sig lik.
Men Gud håller hela världen i sin hand. ”Jag vet inte vad mig skall möta”, sjunger Lina Sandell. ”Gud hängt för mitt öga en slöja vars flik jag ej lyfta förmår.” Hon förmedlar också det allra viktigaste: 
”För mig är det nog, att min Fader vet utväg i allt som mig sker. Han känner den okända stigen. Vad jag inte ser, han dock ser.”
Vi tackar Gud för ett nåderikt år 2011 och ber honom om ny nåd för 2012. Och tillönskar alla ett gott nytt år med Guds välsignelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar