6 augusti 2012

Bägaren


Av David Åkerlund
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn.
Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna natt har bevarat mig för all skada och farlighet, och jag ber dig, att du denna dag ville bevara mig för synd och allt ont, så att mitt liv och mina gärningar behagar dig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.
Som morgonandakt ska vi läsa Psalm 23.
En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 
Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Herre, helga oss i din sanning, ditt ord är sanning. Amen.
Det vi läser om i denna psalm var inte bara verklighet för kung David, utan det är din och min verklighet. Vi kan läsa den med full förtröstan och varje ord är sanning, just för dig och mig, vilken än din och min situation är. Hela tiden, 7/24, är denna psalms ord en outsinlig källa och en sanning som stärker oss under alla livets skiftningar. Inte endast dessa ord utan hela Skriften Ord är det.
Ett ord vill jag speciellt stanna inför ur denna underbara psalm: bägare. Vi tänker att vi har en bägare i oss, det som vi ser, hör och läser fylls på uppifrån och blandas dit i samma bägare. Ur denna bägare öser vi upp våra samtalsämnen och bekymmer. Men i denna bägare samlas även en hel del som vi blygs för. En del saker vill vi ha kvar och frodas i vår bägare och andra saker vill vi få bort. 
Vad har du i din bägare? 
Vad är den fylld med, eller i dag ska vi fråga oss: vad är det som vi fyller våra bägare med dagligen? Är det så att nyhetsflödet, olika orosmoment och skräp är det enda som fyller på våra bägare dagligen, eller låter du dig fyllas upp av Guds Ord?
Våra vardagar ser säkert lite olika ut, vi möter lite olika verkligheter och våra prövningar kan te sig lite olika, men Guds Ord är lika för oss alla. Samma outsinliga källa har vi alla i våra bokhyllor, den levande Gudens Ord. Fyll på din bägare dagligen med Guds Ord, öppna din bibel, be en kort bön och läs. 
Du ... låter min bägare flöda över.
Detta är ett löfte, ta det till dig. Börja din dag med bibelläsning och bön. Låt Herrarnas Herre, din Skapare och din Byggmästare få ställa in dig varje morgon. Han har all kunskap om dig, han vill ditt eviga bästa. Inled din dag med en stilla stund med bibelläsning och bön, en kort palaver med din Herre och Mästare. Alldeles så som din kropp behöver näring så behöver din ande det också. 
Vi ser av ordet att bägaren flödar över. Han fyller inte bara på bägaren som allt annat skräp utan han tömmer den först. Han tar bort alla dina synder, orosmoment och bekymmer. Han fyller dig med frid, frihet och glädje. Han fyller inte heller bara upp till kanten, utan Han låter din bägare flöda över. En överflödande bägare är det svårare att fylla med skräp. 
Nu är det ju ändå så att en hel del skräp ändå faller ner i vår bägare under en dag och en hel del skräp öser vi upp ur vår bägare. Trots vår morgonpalaver med Mästaren så sätts det ju ändå inte lock på bägaren. Det flödande vattnet hindrar en hel del småskräp att samlas i bägaren men det finns en del tyngre saker som sjunker ner mot botten och samlas där och förpestar bägaren. Om man endast sätter en droppe gift i en bägare med vatten, så är ju ändå hela innehållet förgiftat. En del blir obekväma föremål i den flödande bägaren och vi vill ju ogärna ha det obekvämt. Om du inte under dagen har hunnit gå till Mästaren med en rensningsbegäran av din bägare, så gör det vid aftonpalavern. För visst vill du även sammanfatta dagen tillsammans med Mästaren. Även om du varit i kontakt med Honom under hela dagen så har Han ännu något att ge dig.
Luther säger: ”Låt den människa som skulle vilja höra Gud tala, läsa den heliga Skrift.” Och på ett annat ställe: ”Var och en som vill lära känna Gud och få evigt liv måste läsa denna Bok med flit och söka efter dess vittnesbörd om Kristus, Guds Son.
För Luther var det väldigt viktigt med bibelläsningen och han skriver på ett ställe att han under ett antal år läst igenom bibeln två gånger per år.
Vi läser vidare: 
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. 
Detta är ett underbart löfte att tacka Mästaren för vid aftonpalavern. Tänk att vi får lämna det som varit under dagen och möta Mästarens godhet och nåd även vid slutet av dagen, då natten och mörkret kommer. Att få ta del av Mästarens Ord, lag och evangelium. 
Lagen för att känna igen vad som är skräp av det som finns i bägaren och för att kunna undvika att det på nytt hamnar i bägaren. 
Evangeliet för att få tömt ut skräpet ur bägaren, tvättat den och få den att flöda igen.
... och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Amen.
Morgonandakt på SLT:s sommardagar i Utajärvi 7.7.2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar