27 juni 2014

Att vara rik inför Gud.

Av Øyvind Edvardsen.
Luk 12:13-21. 1 söndag efter Trefaldighet. 22 juni 2014 – Lepplax.


När känner ni er tryggast? När ni har mat i hus som räcker för flera veckor, ja kanske flera månader, eller när ni endast vet att ni har mat så det räcker för nästa dag. Sover ni bäst om natten när ni vet att ni har ved så det räcker för flera vintrar, eller sover ni bra om ni vet att ni måste skaffa mer ved för varje vecka?

Jag tror de flesta av oss tycker om att samla i hus det vi behöver för en längre tid så att vi inte varje dag behöver tänka på om vi har tillräckligt med mat eller om vi kommer att klara av att hålla värmen genom dagen. Det är klokt att planera för framtiden och se till att vi har det vi behöver för våra liv här på jorden. Att förvalta vår tid och våra tillgångar på detta sätt är klokt förvaltarskap.

Hur hänger denna form för förvaltarskap ihop med dagen predikotext? Vi läser att en man ber Jesus om att fördela arvet mellan han och hans broder. Vi vet inte hur mycket arv det var fråga om, eller om denna mannen inte hade fått något arv alls. Mest sannolikt hade han redan fått en del arven. Enligt judisk lag fick den äldste sonen i varje familj dubbelt så mycket arv som de yngre syskonen. Det fick han så att han kunde försörja en evt kvarlevande mor och ogifta systrar.

När mannen ber Jesus fördela arvet mellan honom och hans broder kan vi därför anta att han ville ha en större del av arvet än det han enligt den judiska lagen hade rätt på. Han var inte nöjd med det han redan hade fått. Jesu svar säger oss något om vilken uppgift Jesus hade på jorden.

Jesus säger: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Jesus var inte kommit till jorden för att döma i värdsliga saker. Jesus var inte en jordisk domare eller lagstiftare. Som han sade till Pilatus före sin korsfestelse, mitt rike är inte av den här världen. I denna korta mening till mannen som ber om Jesu hjälp har vi ett mycket bra belägg för läran om de två regimenten.

Medan Gud har satt jordiska ledare till att förvalta värdslig lag och döma i värdsliga frågor har han satt sin son Jesu Kristus, som är kyrkans huvud, till att förvalta det som omhandlar våra andliga liv. Jesus var inte kommit till jorden för att göra människor rika på jordiskt gods, men för att göra dem rika inför Gud.

Jesus visar med sin liknelse hur dåraktigt det är att förtrösta sig på sina tillgångar och ägodelar eftersom det är Gud som har givit oss allt vi äger här på jorden och han kan också ta ifrån oss allt vi har innan vi får någon glädje av det. Mannen i liknelsen ville utöka sina förrådskammare och samla in alla säd han hade. Så planerade han att tacka sig själv för insatsen och belöna sig med resten av livet i njutning.

Vad var denne mannens synd? Att han samlade i hus, eller att han glömde vem som hade givit honom allt? Som mannen som ville ha en större del av arvet menade att mer arv skulle göra hans liv lättare menade den rike bonden att om han samlade på sig mycket så kunde han vila tryggt.

Synden till de båda var att de inte förstod vem det är som skänker allt jordiskt gods och vilken rikedom som är verkligen värdefull. Kan vi känna oss igen i dagens berättelse? Visst skulle det vara härligt att ha överflöd av pengar, överflöd av tid, överflöd av ägodelar. Det skulle göra livet här på jorden så mycket smidigare, eller hur? Visst skulle det vara fint att ha det som alla andra har, att ha en lik del av ägodelar och pengar som alla andra? Det skulle vara fint ha mer.

Ibland ger också Gud oss mer, ibland ger han oss också i överflöd. Men han ger det som regel utan att vi har frågat efter det och efter sin egen vilja och till sin egen tid. Om vi har i överflöd så kan vi tacka Gud för det, ock har vi mindre så kan vi också vara glada. Oavsätt om vi har mycket eller litet kan vi tacka Gud vår Herre.

Jesus kom inte till jorden för att omfördela jordisk arv så att den blir rättvis i våra ögon. Han kom inte för att skapa ett rike på jorden där vi kan leva i njutning och alltid vara nöjda. Tvärt om, Jesus, han kom till jorden för att friköpa oss från denna värld som är så full av avund, missnöje, högmod och gudsförakt. Jesus kom till jorden för att göra oss rika inför Gud, och att vara rik inför Gud är en motsats till att vara rik i den här världen.

Tankar som männen i dagens predikotext har också vi. Vi delar den samma avvund och högmod som dessa män hade i sina hjärtan. Om vi inte tänker det hela tiden så har det ändå varit en del av oss sedan vi föddes. Vi blev till i synd och när vi kom in i världen tog det inte lång tid för våra föräldrar att se att också vi led av avvundsjuka mot andra barn. Som vuxna när vi förmår att tillägna oss något av allt det vi önskar oss så går det inte länge förrän vi börjar tänka att vi nu lever tryggt på grund av våra tillgångar. När det går oss väl så glömmer vi tacka Gud för varifrån det goda kommer.

Som barn, födda i synd, var vi fiender till Gud. Han behövde inte ha med oss att göra. Men, vi är hans skapning. Han har skapat oss och hela världen. Han har skapat alla människor och alla saker som finns på jorden. Han står bakom allt och råder över allt. Han härskar över våra liv och kan på en sekund rycka oss bort ifrån denna jord.

Han är också vår domare som dömer oss för våra synder. Han dömer oss för de synder vi vet om och för de vi inte vet om. Han dömer spädbarnen för deras synder och de vuxna för deras synder. Gud är kärlek. Ja, han är så kärleksfull att han tuktar oss som en far tuktar sina barn. Han fostrar oss genom sin lag. Han vill att vi skall leva rätt och komma ihåg varifrån vi fått allt gott som vi har här på jorden.

Gud är en rättvis Gud. Därför kräver han att någon sonar straffet för brotten mot hans lag. Straffet är döden. Den döden förtjänar vi.

Jesus kom inte till jorden för att skaffa oss rikedom här. Han kom för att göra oss rika inför Gud. Det gjorde han genom att hålla Guds lag fullkomligt i vårt ställe och gå i döden för oss. Han tog på sig all vår synd och skuld. Han tog på sig den död som vi förtjänade. Han höll den lag vi inte kan hålla, Guds lag. Med sitt liv och med sin död tog han bort fiendskapet som fanns mellan oss och Gud. På grund av hans offer vill Gud ha med oss att göra. På grund av Jesus är vi inte längre fiender till Gud.

När vi genom dopet får tron i gåva genom Den Helige Ande övergår vi från att vara Guds fiender till att blir Guds barn. Genom tron på att Jesus Kristus är Guds son som har sonat straffet för oss och besegrat döden och djävulen genom sin uppståndelse så är vi Guds barn. Gud skänker oss själv denna tro genom dopet. Ett Guds under är det. Gud både skänker oss Frälsaren och tron på den samme Frälsaren.

Som troende som lever i denna värld som fortfarande är full av synd så blir vi aldrig helt av med synden inom oss. Även om vi är Guds barn så syndar vi lika fullt varje dag. Vi känner Guds tio bud till oss. Vi vet vad avvund är och att Gud inte godkänner det. Vi vet också att Gud misstycker om så mycket mer än avvund till pengar och gods. Vi skall heller inte begära det som andra har, säger Gud.

Ja, begäret till det liv andra lever som verkar vara så mycket bättre än våra liv, det är något som mycket fort kan drabba också oss som bekänner oss till Jesus. När vi ser de liv som i våra ögon är bättre eller mer innhållsrika än våra egna och vi vill ha dessa liv på bekostnad av de liv vi faktiskt har och på bekostnad av den livssitaution som Gud faktiskt har satt oss i så glömmer vi bort vad det innebär att vara rik inför Gud.

Att vara rik inför Gud betyder att ha sin största glädje hos Gud i himmeln och att med hela sitt liv söka sig dit. Att vara rik inför Gud betyder att leva med insikten att både frälsningen, tron och livet på jorden är en gåva från Gud. Detta är sann rikedom. Detta är en rikedom vi får glädje av också efter att vi har lämnat den här världen.

Att vara rik inför Gud betyder också att vi lever våra liv här på jorden till Guds ära. Det gör vi när vi lever våra liv i tro med det mål att vi skall nå den eviga saligheten och att på vägen dit låta andra få känna till denna samma väg. Denna väg går genom Jesus, och går också genom ett liv på jorden som inte alltid blir så glamoröst eller glatt eller fridfullt som vi hade önskat.

Sann rikedom, att vara rik inför Gud, är att äga Frälsaren. Sedan får allt annat kommer i andra hand. Gud har sannerligen satt oss till att förvalta våra liv här på jorden och göra det bästa ut av de utifrån de förutsättningar vi har. Gud ger oss möjlighet att tjäna pengar och skaffa ägodelar och göra våra liv bekväma. Han gör det eftersom han vill oss allt väl, också här på jorden.

Men han vill samtidigt att vi inte ska förtrösta oss på det vi äger eller det vi har eller de liv vi lever här på jorden. Därför att han vet att när vi gör det så glömmer vi honom. Hans mål med våra liv är att vi når den eviga saligheten hos honom, och det gör vi änklast om vi inte har för mycket som tar vår uppmärksamhet här på jorden. Han bevarar oss genom sitt Ord, Bibeln. Kring detta Ord vill han att vi ska samlas så länge vi lever. Här, i detta Ord, får vi lära känna vår Frälsare och vi bevaras också i tron genom detta Ord.

Så länge vi är rika inför Gud, att vi har Frälsaren Jesus Kristus, så behöver vi inte oroa oss för våra liv här på jorden. Gud ser till att vi har det vi behöver. Ofta ger han oss möjlighet att jobba och sträva efter det vi önskar oss här också, medan andra gånger ger han oss inte det vi önskar oss. Ibland svarar Gud våra böner genom att ge oss det vi vill ha, andra gånger svarar han oss med att ge oss något annat eller genom att vänta med att ge oss sitt svar.

Han fostrar oss som är hans barn här på jorden. Han gör det genom att ge oss både det vi behöver till våra dagliga liv här i världen, samtidigt som han låter oss få vandra i livet under korset med motgångar och motstånd som vi möter på grund av vår tro. Oavsätt kan vi vara glada och trygga eftersom vi är rika inför Gud genom Jesus Kristus vår Frälsare. Amen.

Låt oss bedja.
Vi tackar dig vår käre Gud och Far för att du lär oss vad som är verklig rikedom. Tack för att du själv gör oss rika genom din egen son Jesus Kristus. Vi ber dig att du bevarar oss i tron på vår Frälsare. Vi ber att du alltid håller håller oss inntill dig genom våra liv här på jorden så att vi inte lockas av världens rikedom. Vi ber att du bevarar oss i den saliggörande tron inntill änden. I Jesu Kristi namn. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar