25 december 2014

Predikningarna flyttas till inspelningar

I och med avslutningen av år 2014 kommer predikningarna inte mera att läggas ut på Forum Johanneum. De kommer i den utsträckning de finns som text att läggas ut i inspelningsfilerna på http://sanktjohannes.info/media/inspelningar/. Där kan de läsas oberoende av ljudinspelning eller följas samtidigt som man lyssnar på inspelningen, som ofta kan vara något utbroderad från manuset.

De tidigare utlagda predikningarna, liksom krönikor och andra inlägg, kommer tillsvidare att finnas kvar i Forum Johanneum.

Mp3-inspelningarna finns även att prenumerera som podcast (t.ex. via iTunes) på URL: <http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/podcast.xml>.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar