12 september 2014

Att lyda Gud och människor

Hur kan vi säga att ingen myndighet kan stå som domare över Skriften och alltjämt hedra det fjärde budet genom att lyda människor med auktoritet över oss?
Eftersom Skriften själv befaller oss att lyda föräldrar och andra auktoriteter    av gudomlig institution, som t.ex. överheten (se Rom 13), så finns det ingen motsättning. 
Det är naturligtvis så att om dessa auktoriteter skulle förbjuda oss att göra något som Skriften förbjuder, eller kräva att vi skulle underlåta att göra något som Skriften påbjuder, så skulle vi vara tvungna att följa apostlarnas exempel  då de sade till det judiska Stora rådet: ”Man måste lyda Gud mer än människor!” (Apg 5:29)

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)
Publ. 12.9.2014/OÖ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar