13 september 2014

Textvariationer i Bibeln

Hur stor del av Bibeln är påverkad av variationer i manuskripten?


När det gäller den överväldigande majoriteten av Skriftens ord är texten oomstridd. Endast en liten procentenhet behöver studeras noggrant eftersom olika manuskript innehåller olika läsningar. Dessbättre har den överväldigande majoriteten av sådana olika läsningar inte effekt på den klara betydelsen av dessa verser. 
En av de vanligaste skillnaderna mellan manuskripten är, till exempel, är förväxlingar av första (vi) och andra person (ni) när det gäller pronomen. I grekiskan skiljer sig flera former av dessa två pronomen genom ett litet penndrag. Ofta förekommer variationer också i verser med ordet Kristus. Antingen står Kristus ensamt eller så står det tillsammans med Jesus
Det kan med säkerhet sägas att ingen lära i Skriften kan ifrågasättas utifrån variationerna i handskrifterna.

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)
Publ. 13.9.2014/OÖ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar