28 juni 2012

Samexistens med vargarna?


Av Ola Österbacka
Jag skrev en gång för länge sedan ett debattinlägg med rubriken ovan för Evangeliföreningens tidning Sändebudet. Frågetecknet kom sig av att några yrkar på att kristna verkligen ska söka samexistens med de falska profeterna, som av Jesus framställs som rovlystna vargar i fårakläder (Matt 7:15),  och som av Paulus sägs komma ur vår egen krets (Apg 20:30).
Saken blev aktuell på nytt efter tragedin i Kolmårdens djurpark den 17 juni, då en djurskötare revs ihjäl av vargar. Missionsbiskop Roland Gustafsson skrev den 21 juni en tankeväckande blogginlägg ”Är vargar farliga?”. Han lyfter fram bland annat de ovannämnda bibelställen plus några andra viktiga ställen som undervisar om vargar och frågar: ”Hur aktuella är dessa frågeställningar inom svensk kristenhet av idag?
Roland Gustafsson ställer frågan, men svarar inte. Han kunde ha hänvisat till talrika yrkanden på att man måste vara med för att påverka. Tankarna går till inflytelserika konservativa präster och kristna ledare som om och om igen bedyrar att man stannar kvar i en kyrka som leds av vargar – ja, så säger man förstås inte i klartext, men i sak är det så. 
Tanken att få existensberättigande i vargflocken är en huvudprincip för de inomkyrkliga väckelserörelserna. Man nöjer sig gärna med ett hörn, men man vill ha kvar rätten att samverka i den utsträckning man väljer själv. 
Att sådant är farligt har vi nu sett ett nytt exempel på. När Paulus tänkte på faran att rovlystna vargar kommer in i de kristnas krets, ”ur er egen krets”, då måste han ta till överdrifter i varningarna att hålla sig borta från dessa, för att riktigt understryka allvaret (Apg 20:31):
Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.
Det enda riktiga är att hålla sig borta från vargarna, och att jaga dem så att de inte kommer åt att röva, slakta och förgöra (Rom 16:17-18):
Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort ifrån dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

1 kommentar:

  1. Ola, märkligt att så många missar just de följande orden i varningen:

    "med MILDA ord och VACKERT tal bedrar de..."

    Men är man inte intresserad av sanningen så förefaller endast obetydligheterna i tillvaron som så mycket viktigare.

    // Rolf Lampa

    SvaraRadera