30 oktober 2012

Guds olika namnKan inte Gud ha uppenbarat sig själv för olika folk på olika sätt och med olika namn?

Antagandet bakom denna fråga är att alla religioner i världen i grunden lär det samma. De kallar endast Gud vid olika namn. Bakom detta antagande ligger också att religionen till sitt väsen inte är något annat än en samling goda moraliska regler att följa för att göra Gud glad. 
Utifrån den definitionen har de flesta världsreligioner mycket gemensamt. Men Gud säger något annat i Skriften. Han motsäger vad de där andra religionerna lär om honom och vad de anser att religion handlar om. 
I Skriften förkunnar Jesus djärvt: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6; förf. markering.) 
Petrus förde fram samma påstående: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta”. (Apg 4:12) 

Påståendet att Gud har uppenbarat sig själv på många olika sätt och med många olika namn är en trosföreställning som har utvecklats snarare för att att upprätthålla en yttre jordisk fred än för att föra fram en himmelsk, andlig sanning. 
Den enda frälsande uppenbarelsen av Gud är den som kommer genom Jesus Kristus och som inte förkunnar mänsklig moral utan Guds egen fullkomlighet som vår frälsning.

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar