18 juli 2013

Får en politiker vara kristen?


Av Ola Österbacka
De senaste dagarnas gatlopp mot inrikesminister Päivi Räsänen ger skrämmande signaler. Räsänen framförde i sitt beramade tal sådant som varje kristen borde se som självklarheter. 
En av dem som kritiserat ministern är professor Göran Djupsund, som intervjuas i Hbl 16.7 med anledning av att Räsänen i måndagens A-studio hållit fast vid sin ståndpunkt: "Man skall alltid följa lagen förutsatt att överheten inte befaller en att synda, sade Räsänen." Detta förvånar Djupsund, som tycker att det är märkligt att hon inte backar. 
"Om hon faktiskt vidhåller tolkningen så är det frågevärt om hon kan sitta kvar på sin ministerpost, säger Djupsund."
Följande fråga uppstår: Kan en minister vara en lutherskt troende kristen?
Den lutherska kyrkans huvudbekännelse, Augsburgska bekännelsen, uttrycker i stycke 16 just det som Räsänen håller fast vid. Det står så här: 
Därför böra de kristna ovillkorligen lyda sin överhet och sina lagar, blott dessa icke bjuda något, som är synd, ty då böra de mera lyda Gud än människor. Apg. 5.
Om nu Räsänen håller fast vid detta - i motsats till ett antal biskopar och präster som skyndat sig att påpeka att hon inte talar i kyrkans namn - kan hon då alls vara minister i republiken Finland? Är det så, att hon måste hålla tyst om sin övertygelse? I så fall är det dåligt ställt med yttrandefriheten.
Man kan också undra hur detta budskap inte försvaras av ärkebiskop Mäkinen och övriga biskopar och präster, som ju har lovat inför Gud att hålla sig till den lutherska bekännelsen. 
Det är väl att det finns röster som säger sanningen, när ”kyrkans” röster förfalskar den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar