16 april 2014

Dopets gåva

Av Ola Österbacka
Kära kristna vänner! I dag firar vi en högtidsdag, när vi får tacka Gud för hans underbara gåva till Hans och Mia, lille Ezra Matthew Hanson, och för att han genom det heliga dopet ska få nytt liv från den Helige Ande och bli medlem i Kristi kyrka.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men Skriften säger att vi är födda i synd. Vi kan säga, att vi är födda med ryggen mot Gud. Vi vet också att Jesus Kristus, Guds Son, kom till världen för att frälsa syndare. Jesus sade: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst”, och därför vill vi låta Ezra ta emot frälsningens gåva. 
Jesus undervisade Nikodemus, en av de två lärjungar som begravde Jesus, hur det är nödvändigt för oss syndiga människor att födas på nytt genom dopet:
”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.” (Joh 3:4–6)
Aposteln Paulus undervisar om pånyttfödelsen i dopet i Titusbrevet:
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. (Tit 3:4–6)
Aposteln Petrus påminner oss om en förebild för dopet från Gamla testamentet när han i sitt första brev skriver om arken som frälste Noa och hans familj från syndafloden:
I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. (1 Petr 3:20–22)
Jesus ger oss i dopet hela sin välsignelse. Ingenting fattas. Men han vill också att vi ska fortsätta att leva i hans gemenskap, för om vi går bort från honom mister vi honom och därmed allt. Paulus undervisar oss om det här i Romarbrevet:
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. (Rom 6:4–11)
Kära kristna, föräldrar, faddrar och församling! För att Ezra ska få leva detta nya liv i gemenskap med Jesus har ni fått uppgiften att be för honom, undervisa honom och vara goda förebilder för honom. Gör detta i kärlek och med allt tålamod. Försumma inget tillfälle att tala om Jesus för honom, sjunga om Jesus och be tillsammans. Låt oss be.
Bön: Allsmäktige, evige Gud! Du räddade din tjänare Noa genom syndaflodens vatten från en otrogen värld. Genom Röda havets vatten räddade du ditt folk Israel. Du har också genom din Sons eget dop i Jordanfloden helgat vattnet till en nådens källa. Låt nu detta vatten ge en levande tro till Ezra Matthew Hanson. Rena honom från all synd och låt honom få komma in i den heliga arken, som är din kyrka. Fyll honom med din Helige Ande och ge honom del i det eviga livet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Doptal 13.4.2014 i Lepplax bykyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar