8 oktober 2013

Förlåtelsens budskap

Föredrag i S:t Johannes församling.
Lepplax bykyrka, 5 okt 2013.

Av Øyvind Edvardsen


Förlåt oss våra skulder

I femte bönen i Herrens bön ber vi Gud förlåta oss våra skulder, vi ber: «Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.» Det var denne bön Jesus lärde sina egna lärjungar att be. Han sa själv att deras ord skulle vara få, de skulle inte babbla på som hedningarna. Jesus lärde sina lärjungar en mycket enkel och konkret bön som också är den bön vi ber i vårt dagliga andaktsliv och i gudstjänsten. I mycket korta satser sammanfattade Jesus vad vi som kristna skall be om. Han sammanfattade i Herrens bön, Fader vår, allt som behöver att bes om och för här på jorden.

Martin Luther har kommit med en förklaring till Herrens bön i sin lilla katekes, och i förklaringen till femte bönen skriver Martin Luther:

«I denna bön ber vi att vår himmelske Fader inte ska se på våra synder eller för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om, och vi kan inte förtjäna det, men vi ber att han ska ge oss alltsammans av nåd. Ty vi syndar varje dag på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Därför vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem som syndar mot oss.»

I sin förklaring visar Luther oss vad denna bön kort innebär. För det första ber vi Gud om att han inte skall tillräkna oss våra synder. Det hela börjar med ett erkännande av synd från vår sida. Vi känner våra synder och ber Gud att han inte tillräknar oss dem. Vi ber också att Gud inte stänger sina öron för vår bön på grund av våra synder. Därför han har all anledning att göra det. Vi har syndat mot Honom och hans bud.

Han behöver inte alls lyssna på oss. Men han vill lyssna på oss. Enbart på grund av sin egen godhet och nåd lyssnar han på våra böner om förlåtelse. Vi vet att vi är ovärdiga, men ber ändå om att han skall ge oss allt av nåd. Vi erkänner att vi syndar varje dag och förtjänar inget annat än straff. I den femte bönen erkänner vi vår synd och ber om förlåtelse för alla våra synder.

Den femte bönen säger också något om vår inställning till de som syndar mot oss. Det är viktigt att förstå att vår förlåtelse och vilja till att förlåta andras synder mot oss inte beror på den andra människans ånger. Det kan vara svårt att förstå, men så är det. Din förlåtelse hänger helt och hållet ihop med att Gud har förlåtit dig. Eftersom Gud har förlåtit dig alla dina synder förlåter också du dem som har syndat mot dig.

Din motivation till att förlåta andra kommer av att Gud har förlåtit dig. Den kommer inte av att den som har syndat mot dig har bett om förlåtelse eller vist ånger eller botfärdighet eller frukter av botfärdighet. Vi har kanske lätt för att tänka så om förlåtelsen, att det beror på om syndaren visar sig botfärdig eller inte. Men Jesus lär oss annorlunda. Vår förlåtelse kommer av att vi själva är förlåtna av bara nåd, helt oförtjänt. Nåden är nyckeln till att förstå Guds förlåtelse som han också vill att vi skall ge andra. Vi kan inte ställa upp några krav för att förlåta andra eftersom Gud inte har ställt sådana krav till oss. Vi förlåter därför att Gud har förlåtit oss. Därför ber vi: «Förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.»

Vår motivation till att förlåta andra kommer av att Gud har förlåtit oss alla våra synder i Jesus Kristus. Därifrån kommer vår motivation. Om en syndare vägrar ångra sin synd och be om förlåtelse för det som han har gjort har Gud givit oss makten att binda denne i hans synd. En obotfärdig syndare som inte ångrar sig säger ifrån sig Guds förlåtelse i Kristus. Han säger nej tack till det Gud har att ge. En sådan syndare har Gud befallt oss att inte förlåta, utan honom måste vi binda i hans synder med det mål att han kommer till insikt om sin egen synd. Jesus säger: «Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden» (Joh 20:23). Vi kommer att behandla ämnet nyckelmakten och bikten utförligare i nästa föredrag.


Förlåtelse förutsätter lagen

När människor vill ha förlåtelse så betyder det att de har drabbats av lagen. Därför börjar en undervisning om förlåtelsen med en undervisning om lagen. Lagen står i motsats till evangeliet. Det kommer före evangeliet och har som syfte att leda människor till evangeliet. Guds lag uttrycker hur Gud vill att vi ska leva enligt hans vilja. När vi misslyckas och bryter mot hans lag så straffar Gud oss. Lagen kräver fullkomlighet av oss. Det gäller både i våra tankar, i våra ord och i våra gärningar.

Lagen kräver inget mindre än 100 % perfektion av oss människor: «Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig» (3 Mos 19:2). Lagen kräver att vi är perfekta, heliga, både i vår natur och i det sätt vi handlar. Om vi felar att leva upp till Guds standard så kommer domen över oss omedelbart: «Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter» (Gal 3:10).

Lagen är nyttig för människan i denna syndiga värld. Lagen hindrar kaos och gör så att det finns ordning i samhället. Regler och lagar skapad av människor finns för att leda syndiga människor på ett ordentlig sätt. Gud ger oss jordiska välsignelser när vi håller lagen, och han straffar oss när vi bryter mot den samma lagen: «Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud» (2 Mos 20:5-6).

Guds lag är bra för detta livet. Det ger ordning i samhället och i våra liv. Dess huvudfunktion är dock att avslöja människans synd: «Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död» (Rom 7:7-8).

Men vi tycker egentligen inte om att tala om synden, gör vi väl? När synden visar sig i våra liv så kan det kännas mer bekvämt att ge den namn som erfarenhet, att lära, att växa. Livet är ju i princip som en inlärningsprocess, eller hur? Men syndar vi kanske också medan vi växer i livserfarenhet och lärdom? Om livet inte var något annat än att växa i erfarenhet och att lära från sina misstag, fast med inget tal om synden, vem hade då behövd förlåtelse?

Utan synd behövs ingen förlåtelse. Lagen är därför helt nödvändig för att avslöja vad synd verkligen är och visa oss resultaten av synden. Gud ber oss att älska honom över allt annat. Vi måste erkänna att det gör vi ofta inte. Resultaten av att inte älska Gud och och av att synda på något annat sätt är döden: «Den som syndar, han skall dö» (Esek 18:4).

Konsekvensen av vår synd mot Gud är döden. Och döden är inte tidsbegränsad, utan den är evig. Gud skapade oss för sig själv och har givit oss vår nådatid här på jorden. När den tiden är över låter han oss dö. På grund av synden kommer han att låta oss dö. På den sista dagen kommer han att uttala sin dom över människans synd: «Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar» (Matt 25:41). Vid den här tiden har lagen utfört vad den skulle. Den har dömd oss till helvetet.

Vi kan anta att de människor som söker förlåtelse för sina synder har just denna lagen skrikande i sina hjärtan. Hos dem har också lagen gjort sitt. Den har krossat deras hjärtan och visat dem deras synd. Lagen har visat oss vår synd. Som troende Guds barn så söker också vi förlåtelsen därför att lagen har uppenbarat vår synd. Den har uppenbarat vår svaghet och våra brister. Vi kan gå ut ifrån att alla som sitter i kyrkbänken på söndagar redan har lagen som anklagar dem. Då har lagen gjort sitt, den har förberedd vägen för evangeliet.


Förlåtelse kommer genom evangeliet

Medan Guds lag dömer oss alla till helvetet, så förklarar evangeliet från den samme Gud oss alla rättfärdiga! Evangeliet talar till det tungade hjärtat i människan och ger honom vad han varken förväntar eller förtjänar. Jesus säger till honom: «Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila» (Matt 11:28). Gud erbjuder en fri gåva, utan skyldigheter från vår sida.

Paulus skriver: «Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig» (Ef 2:8-9). Guds gåva till oss er inte något som endast varar en liten stund eller endast så länge vi lever här på jorden. Guds kärlek till oss är evig, som Jeremia skriver: «Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig» (Jer 31:3).

Gud ger det längtande och förskräckta hjärtat i de troende vad de behöver, men som de inte förtjänar. Gud ger oss vad vi inte förtjänar. I evangeliet ger Gud oss syndernas förlåtelse. Denna förlåtelse kommer inte med några krav på oss att vi måste ge något tillbaka. Gud förlåter oss fritt och villkorslöst. Och han gör det om och om igen. Gud ger oss förlåtelsen genom orden som Jesus själv talar i Bibeln och han ger det genom pastorer och lärare när de förkunnar Guds förlåtelse. Han gör det när en troende förlåter en annan.

Guds förlåtelse är en grundläggande ingrediens i en kristens dagliga liv. Martin Luther talar om den dagliga omvändelsen. Här är förlåtelsen viktig. När man som kristen kämpar med synden behöver man dagligen Guds förlåtelse för att kunna fortsätta livet. Och denna förlåtelse äger vi i Jesus. Han skänker oss denna gåva. Förlåtelsen för våra synder. Vi är alla ovärdiga denna gåvan. Det finns ingen som förtjänar Guds förlåtelse mer än andra. Ingen av oss förtjänar det, vi får det vi inte kan begära. Vi får det fritt och för intet.

På grund av Kristus och hans offer för oss på korset får vi förlåtelse från alla våra synder: «Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem» (Rom 3:23-24). Kristus har inte glömd någon av oss. Alla människor är räknad med i betalningen och alla deras synder är utstrukna. Kristus har gjort en full och komplett betalning för oss med sin egen kropp och blod: «Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd» (1 Joh 1:7).

I evangeliet ger Gud frälsning till alla syndare. Det fungerar helt annorlunda från lagen som endast erbjuder frälsning åt dem som håller lagen. Vi känner ingen annan än Jesus Kristus som har uppfylld hela lagen. Det finns ingen annan än honom som har gjort det. Men det behövs heller ingen annan. Det var tillräckligt att Kristus höll lagen. Han gjorde det för oss så att vi blir frälst och förlåten genom evangeliet.


Förlåtelse genom Lammets blod

Hur vet vi att förlåtelsen vi får av Gud är fullständig och tillräcklig? Var ligger vår säkerhet om förlåtelsen och därmed också frälsningen? Beror vår visshet och säkerhet om frälsning på de ord som kommer ur vår mun, eller beror de på dem ord som Gud talar till oss i sitt Ord? Paulus skriver till korinterna om Kristi försoning: «Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord» (2 Kor 5:19).

Vem var det som försonade vem med vem? Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han försonar inte, utan han försonade! Försoningen är avklarad. Tidsformen här är avgörande. Det finns ingen fortsatt försoning för våra synder. Utan den har Gud gjort i Kristus en gång för alla. Våra synder är redan förlåtna. Gud har anförtrott oss är att sprida dessa ord om försoningen i Kristus, därför att det är endast i Kristus som försoningen finns.

Paulus fortsätter: «Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud» (2 Kor 5:21). Jesus var utan synd. Gud gjorde honom till synd i vårt ställe. Gud tillräknar inte oss våra överträdelser för Kristi skuld. I Kristus står vi rättfärdiga inför Gud. Förlåtelsen och frälsningen får vi i Kristus allena. Den beror inte på oss.

Vi måste inte uttala förlåtelsen eller höra förlåtelsen uttalat av andra för att ha visshet om frälsningen. Vi är redan förlåtna i Kristus. Gud HAR försonat HELA världen med sig själv i Kristus. Därför får vi stå rättfärdiga inför Gud. Det är ett fullbordat faktum och det inkluderar hela världen, dvs alla människor till alla tider. På grund av Kristi lidande, död och uppståndelse står vi rättfärdiga inför honom. På grund av Kristus har vi säkerhet om vår förlåtelse och vår frälsning.

Jesaja skriver att Jesus var som ett lamm som fördes bort för att slaktas då han gick i döden för våra synder, han skriver: «Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det – ja, han öppnade inte sin mun» (Jes 53:7). Han skriver i verserna före att all vår synd blev lagd på detta lam:

«Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom» (Jes 53:4-6).

Herren lade alla våra synder på sin egen son Jesus Kristus. Han var lammet som tog bort världens synd och skuld med sitt eget blod. Då Jesus kom till döparen Johannes vid Jordanfloden sade Johannes om Jesus: «Se Guds lamm, som tar bort världens synd» (Joh 1:29). Jesus började här sin offentliga verksamhet. Det var en del av hans ställföreträdande liv för oss. I sitt liv höll han lagen fullkomligt för oss. Han tog bort världens synd med sitt fullkomliga liv och med sin död på korset.

I Uppenbarelseboken läser vi om Lammet som har segrat och sitter vid Herrens tron i himmeln: «Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen» (Upp 5:12). Lammet som BLEV slaktat. Slaktningen är alltså fullbordat. Blodet är utgjutit för våra synders skuld. Det är färdigt. Lammet är slaktat. Och nu sitter han på Herrens tron i himmeln som segrare för att ta emot tacksägelse och ära:

«Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: 'Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter'» (Upp 5:13).

Vi utgjuter inte Lammets blod genom att uttala förlåtelsens ord från våra läppar. Lammets blod utgöts en gång förr alla för 2000 år sedan på ett kors på Golgata. Vissheten och säkerheten om att vi är förlåtna har vi i detta fullbordade faktum att Kristus har dött för våra synders skuld. Våra synder är redan borttagna. Vi får förlåtelse genom Lammets blod, ja, vi får förlåtelsen på grund av det som Lammets blod har gjort för oss. Därför får vi förlåtelsen. Därför äger vi den här och nu. På grund av Lammets blod.


Förlåtelse ger frihet och leder till ett heligt liv

Förlåtelsen som Gud ger oss på grund Kristi offer för oss säkrar inte bara evigheten i himmeln för oss. Den gör oss också fria i den här välden. Förlåtelse från synd frigör oss från syndens slaveri. Som Guds barn är vi fri ifrån lagen. Vi är fri ifrån den lagen som dömer oss till helvetet. Vi är också fri ifrån den lagen som styrde israeliternas liv i GT i den minsta detalj. Förlåtelse sätter oss fri. Vi är fri ifrån lagen. Och denna frihet är mycket dyrbar för oss som är friköpt i Kristi blod. Det är också ett stort glädjebudskap till dem som fortfarande är bundna i sina egna mänskliga lagar och som plågas av sitt eget samvete.

Vi är fria eftersom vi har blivit omvända av Gud själv genom hans Ord och fått förlåtelsen som Jesus vunnit för oss på korset. Vi är inte vad vi en gång var, vi är nu en ny skapelse: «Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit» (2 Kor 5:17). Vi är alltså en ny skapelse. I Kristus blir vi också heliga, vi helgas i Honom:

«Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod» (Kol 3:12). Vi är Guds älskade barn, arvingar till det eviga livet: «Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom» (Rom 8:17)

Som vi förstår så är vi fria medborgare i Guds rike. Vi är fri ifrån lagens som dömer oss:
«Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror» (Rom 10:4). Denna frihet har givits oss genom evangeliet. Vi är rättfärdiga på grund av Kristus: «Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem» (Rom 3:23-24).

Denna frihet ger vi inte ifrån oss så lätt. När människor försöker att lägga en börda på oss med människoskapta lagar så kan vi stå emot med orden från Paulus: «Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket» (Gal 5:1).

Friheten vi har genom Kristus och kunskapen om att vi är förlåtna för Kristi skuld allena bör leda oss till att förlåta varandra. Vi vet att vi förtjänar inget av det som Gud har givit oss. Allt vi har tillhör Honom. Våra liv tillhör Honom. Han har skapat oss för sig själv. Därför kommer vi i våra liv tillsammans med andra syndare förlåta dem och bära över med dem såsom Gud har gjort med oss. Vi vill förlåta dem som står i skuld till oss om och om igen eftersom vi vet att Kristus har förlåtit oss. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar