27 oktober 2013

Sanningen skall göra er fria

Av Øyvind Edvardsen
Predikan över Joh 8:31-36. Reformationssöndagen. 27 okt 2013 – Lepplax.

«Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.»

Letar du efter svar? Letar du efter svar på sanningen om dig och ditt liv? Kanske söker du svar på frågor om varför du befinner dig i just den situation i livet som du är i. Kanske söker du svar om varför livet har blivit som det har. Några drömmar har gått i uppfyllelse, medan andra inte har gjort det. Kanske söker du som många människor i vår tid svar på frågan: Vem är jag? Vad är min plats i samhället? Vad är sanningen om mitt liv? Eller kanske: Vem bestämmer vad som är sanningen om mitt liv?

Det ligger i människans natur att söka svar på frågor om sig själv och det som vi ser och hör runt oss. Människan har alltid sökt svar på frågan om vem människan är och hur människor står i relation varandra och till världen runt sig.

Mycket snart inser människan att allt står inte bra till. Människan tittar in i sig själv och möter kaos. Det är oordning, det är konflikter, det är flera frågor än svar. Man tror man har funnit sanningen, men så möter man en kris eller katastrof och börjar undra igen. Till slut inser man att inuti sig själv finns inte svaren om sanningen.

Då blickar man utåt, till andra människor. Man vet inte sanningen om sig själv, men hoppas att andra människor ska veta det. Man skulle tro att med tillgången till internet och därmed tillgång till expert utlåtanden om varje möjliga fråga så skulle alla få svar på just sin fråga. Men människan har fortfarande fler frågor än svar.

Det som enligt andra människor är sant i dag visar sig ofta att vara osant i morgon, om ett år eller om 10 år. Den medicinska vetenskapen presenterar fler och fler svar på varför människor är som de är, psykologin har snart en diagnos för varje unik personlighet på denna planet. Det enda tydliga gemensamma svaret medicin och psykologi kan komma med om människan är att det är mycket sjukt. Människan är sjuk och det tycks bli allt sämre ställt. Det finns mycket att tacka den medicinska utvecklingen för, men det finns fortfarande ingen läkare som kan ge dig sanningen om dig själv utöver att säga att du är sjuk.

Att alla människor lider av en obotlig sjukdom som ingen finner svaren på är tydligt. Man kan undra sig när psykologer och hobbypsykologer delar ut svar på varför du är just som du är och det visar sig att allt fler människor lider av fysiska och psykiska diagnoser. Medicinen blir allt klarare i sin talan utan att vela uttrycka det med dessa exakta ord: Människosläktet är mycket sjukt, och det gäller alla!

Här kan vi egentligen tacka läkarvetenskapen för att ha fört oss närmare svaret på frågan om vad sanningen är. När alla människor till sist stämplas som sjuka så måste man inse att det måste finnas en grundsjukdom, en rot som leder till all annan sjukdom. Vi som har Guds Ord vet att svaret på den frågan är synden!

Synden är roten till all sjukdom. Synden är roten till alla fysiska och psykiska plågor. Den är roten till allt kaos, all oordning, alla fel och brister hos varje människa. Den är också orsaken till alla människors felaktiga svar på frågan om vad som är sanningen om varje människa. Frågar du 10 olika människor om sanningen om dig själv så får du mest sannolikt 10 olika svar. Och mest sannolikt vill svaren vara att söka inom dig själv eller att söka hjälp hos medicinsk expertis. Vi vet att hjälpen som vi här får i bästa fall endast lindrar smärtan för detta livet.

Jesus säger i dagens predikotext att var och en som gör synd är syndens slav. Människan lider alltså inte endast av en för världens människor obotlig sjukdom, de är också fångade som slavar under den.

Människan är slav under synden. Så sa Jesus till de judar som inte hade tagit till sig hans ord om att han var sanningen. De icke-troende judarna trodde att de var frälst genom att vara barn av Abraham. De trodde att det att tillhöra Abrahams släkt gjorde dem fria. Vi är inte slavar under någon, sade de. Men det är vad alla människor är som inte tar till sig av Guds Ord och tror att det är sant. Om vi inte låter Guds sanning få övertyga oss så blir vi heller aldrig friade ifrån syndens slaveri.

Vi förstår sanningen om vi förblir i hans ord, säger Jesus. Här ligger nyckeln till vår frihet, och då talar vi om den viktigaste formen för frihet, nämligen vår själs frihet. Om vi förstår sanningen så sätts också vår själ fri. Det är Jesus själv som är sanningen. Han är i egen person den sanning som han talar om och som han talar om att ska sätta oss fri. Sanningen och Jesus är samma sak. Det är det därför att sanningen handlar om allt som Jesus har gjort för människan.

Jesus är Gud som kom till jorden för att frälsa människan från alla synder. Jesus levde ett fullkomligt liv på jorden och uppfyllde därmed Guds egen lag. Han gick så frivilligt i döden för hela världens synd och skuld. Han dog för alla våra synder. Så uppstod han igen ifrån de döda efter tre dagar precis som han hade förutsagt. Ja, allt som var förutsagt om honom i gamla testamentet och av honom själv innan han dog visade sig att vara sant. Han var Människosonen som skulle komma till jorden för att frälsa människan.

Jesus var den utlovade Messias. Några judar trodde detta budskap och fick del av sanningen, andra judar trodde det inte och förblev slavar under synden. Vi fick del av sanningen då vi i det heliga dopet fick tron i våra hjärtan genom Den Helige Ande. Vi fick tron som gåva, utan motprestationer. Vi behövde inte göra något för att få denna gåva. Vi fick den utan krav. Vi fick den helt villkorslöst. Vi fick den av bara nåd. Av bara nåd fick vi del av sanningen om Jesus Kristus som är vår helt egen Frälsare från synden.

Denna sanning har satt oss fri. Den har satt oss fri från världens krav om att vi måste vara på ett visst sätt. Den har satt oss fria ifrån människans fruktan för döden. Därför att det är syndens resultat, syndens lön är döden. Det vet vi. Och vi vet också att Jesus har vunnit över döden för oss. Han har satt oss fri.

Då vi i dopet fick tron i våra hjärtan blev vi också Guds barn. Vi blev en del av hans familj och blev medarvingar till den eviga härligheten hos Gud tillsammans med hans egen son Jesus Kristus. Vi är bröder och systrar med Kristus. Det betyder att vi får bo i Herrens hus till evig tid. När vi är en del av familjen så kastas vi inte ut som slaven, utan vi får bo där för alltid.

Detta är vad sanningen handlar om: frälsningen i Jesus Kristus och evigheten hos Gud i himmeln. Denna sanning presenteras för oss i Guds eget Ord till oss, i Bibeln. Gud har bevarat allt han vill att vi skall veta om honom i den här boken. Här finner vi sanningen. Här finner vi svar på de viktiga frågorna. Här finner vi också svar på många frågor som angår detta livet.

Allt Gud berättar för oss i sitt eget ord är sant. Och en del av denna sanning är att vi aldrig kommer att uppnå fullkomlig tillfredsställelse här på jorden, ej heller kommer vi få svar på varför våra liv är just som dem är. Varför drömmar inte uppfylls är något som detta livet inte kan svara på. Bibeln berättar för oss att de fullkomliga svaren på livets frågor får vi först i himmeln.

Vi är verkligen hans lärjungar om vi förblir i hans ord. Och en stor del av detta lärjungaskap handlar om att vandra genom livet utan veta allt vi vill veta eller förstå allt vi vill förstå. Vi vandrar i tro, utan att se och förstå. Men vi vandrar i tro ändå. Vi litar på att Gud leder oss rätt med sitt Ord och att vi har en evig härlighet som väntar på oss där detta livets bekymmer och plågor inte längre har makt över oss.

Som kristna har vi tillgång till den viktiga sanningen om vår själs eviga ve och väl i Guds eget Ord. Här finner vi också förtröstan för alla våra dagar i denna värld. Vi vet att så länge vi lever här på jorden så har också synden konsekvenser. Synden ger sig uttryck på många sätt. Vi behöver ändå inte låta oss belastas med sådant som vi från Bibeln vet inte är viktigt. Gud säger i sitt Ord att du är hans eget dyrt köpta barn, du hör till hans familj. Det är vem du är, du är Guds barn. Vila tryggt i det och låt världens jag efter svar på alla möjliga oviktiga frågor fara ifrån dig. Förtrösta på Guds Ord och bevara det i ditt hjärta!

Ta Martin Luther som förebild där han jagade efter de viktiga svaren. Han brydde sig inte om människor hånade honom eller om han blev utstött från sina bekanta. Ta alla tappra män från reformationen som förebild. Ha fokus på rätt ställe. Sök sanningen på rätt ställe. Sök efter den i Skriften och inte hos människor. Ta till vara på det Guds Ord som du kan läsa på ditt eget språk. Ta till vara på evangeliets budskap om frälsningen genom nåden allena för Kristi skull.

Vi firar gudstjänst denna söndagen till minne om reformationen som gav oss nåden tillbaka. Martin Luther kämpade länge med sig själv och insåg att det inte kunde stämma att han måste göra goda gärningar för att förtjäna frälsningen. Han såg sitt eget mörker och förstod att i honom bodde inget gott som kunde behaga Gud. Det ledde honom först till en fruktansvärd anfäktelse som säkert i dag skulle ha klassats honom som psykisk sjuk. Men han sökte sanningen om Jesus och vad han gjort för oss och hittade det genom att läsa Bibeln. Och han förstod hur viktigt det var att kunna läsa Guds Ord på sitt eget språk så han översatte det till sitt eget modersmål.

Martin Luther sökte sanningen på rätt ställe och han fann det i Guds Ord. Det gav honom inte frid här på jorden, tvärt om gav det honom många plågor och mycket trängsel. Men det gav honom frihet från syndens slaveri och frid med Gud. Vi ska vara tacksamma för att vi får ha den samma frid som Luther fick och fortsätta att växa i kunskap om sanningen och hålla fast vid den helt till Gud tar oss hem till sig i himmeln. Då är denna världens plåga borta och vi får leva i evig frid hos Gud. I Jesu namn. Amen.

Låt oss be.
Vi tackar dig vår käre Gud och Far för att du har givit oss sanningen om din egen Son i ditt eget Ord. Tack för att vi har ditt eget Ord. Tack för att du där ger oss svar på våra viktiga frågor, på de frågor som handlar om vår själs evig ve och väl. Tack för att du har satt vår själ fri från syndens slaveri genom din egen son Jesus Kristus. Vi ber dig att du bevarar oss i sanningen, att du bevarar oss med ditt Ord så att Jesus Kristus alltid får skina klart för oss som vår frälsare. Vi ber i Jesu namn. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar