7 oktober 2013

Seger på grund av Lammets blod

Av Øyvind Edvardsen

Predikan över Upp 12:7-12. Mikaelidagen. 29 sep 2013 – Lepplax.

En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
«Nu har frälsningen
och makten och riket
blivit vår Guds
och väldet hans Smordes.
Ty våra bröders åklagare
har blivit nerkastad,
han som dag och natt
anklagade dem inför vår Gud. 
De övervann honom genom Lammets blod
och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv så högt
att de drog sig undan döden. 
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem!
Men ve dig, du jord och du hav,
ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede,
eftersom han vet att hans tid är kort.» 

En åklagare är en människa som anklagar brottslingen för hans brott mot överhetens lag. I en rättegång stiger åklagaren fram för domaren för att visa upp bevisen för alla brott som den åklagade har begått. Det är inte åklagaren som har fått den åklagade att begå brotten. Han ska endast nu i efterhand bevisa för domaren att brott har begåtts och att den som sitter åklagad är den skyldige.

Ibland är bevisen överväldigande så att det är mycket lätt för domaren att döma. I andra fall är bevisen mycket dåliga och bristfälliga, ibland så dåliga att den åklagade frias och slipper straff. Åklagaren når ibland fram med sina bevis, ibland inte. Ibland kommer domaren fram till att det inte är bevisat att den som sitter som åklagad har begått något brott och han sätts fri. I en rättegång är bevisen mycket viktiga. Kan inte skuld bevisas så frias man från skuld och straff och får gå fri.

Alla människor här på jorden har en åklagare som sitter framför domaren för att få oss dömda för våra brott mot lagen. Åklagaren kallas Satan och domaren är Gud Fader allsmäktig i himmeln. Skillnaden från en världslig åklagare och Satan är att Satan också bidrar till våra synder. Ja, inte endast det, utan han är roten till allt ont som vi gör. Det var genom honom som synden kom in i världen. Han frestade kvinnan i Edens lustgård och bad Adam och Eva att bryta mot Guds bud. Djävulen lurade människan, han kom som en orm och slingrade sig för att föra människan bort ifrån Gud. Och han lyckades.

Djävulen lockar först människan till synd och sedan springer han till Gud och berättar om allt det felaktiga som vi har gjort. Så länge vi inte har någon annan som betalar för vår synd och skuld så är också bevisen han lägger fram för Gud övertygande och vi har ingen möjlighet för att frias. Det finns ingen ursäkt för oss, även om det är Djävulen som har lockat oss.

Den synd han tog med sig till Adam och Eva har följt varje släkte till denna dag. Vi står alla åklagade inför Herren. Och bevisbördan talar klart och tydligt mot oss. Ensamma, utan någon som kan betala priset för vår skuld, så döms vi till döden och en evighet utanför Guds åsyn. Därför att dét är det verkliga straffet, att vara skild från Gud och hans härlighet.

Vi får vara tacksamma att Gud vår Fader inte ville sitta stilla och se på att Djävulen först frestar oss och sedan anklagar oss. Denna situation är ohållbar för Gud, därför att han älskar oss som är hans barn. Han satte därför igång en stor räddningsoperation för att fria oss från Djävulens onda taktik. Gud blev själv människa då han sände sin ende son Jesus Kristus till jorden för att frälsa alla människor från deras synder.

Gud sände sin frälsningsman till jorden för att frälsa oss från all vår synd och skuld. Gud blev människa i Jesus Kristus. Jesus Kristus uppfyllde Guds egen lag fullkomligt i vårt ställe. Han levde det fullkomliga livet som vi inte kunde leva. Han gav sig frivilligt i döden för vår skuld. Han betalde priset för vår synd och skuld. Han offrade sin egen kropp och sitt eget blod för vår skuld. Han var Lammet som blev slaktat. Genom sitt blod segrade han över Djävulen.

Under hela denna räddningsoperation, under hela Jesu liv på jorden där han aktivt uppfyllde lagen i vårt ställe och sedan då han slutligen lät sig korsfästas och dödas för våra synder, under hela denna tid pågick det en kamp mellan de goda och onda änglarna i himmeln. Kampen stod mellan Mikael och hans goda änglar och draken och hans onda änglar. Det var en kamp som handlade om vårt eviga liv. Draken och hans änglar förlorade kampen. Då Jesus Kristus utgöt sitt blod för oss och sedan stod upp igen som segerherre då var också kampen i himmeln över.

Draken, som är Djävulen och Satan, kastades ner på jorden med sina onda änglar. Han hade förlorat kampen mot ett oskyldigt lamm som utgöt sitt blod för hela världen. Gud lamm segrade över Djävulen. Djävulen förlorade där också makten att anklaga oss. Han kan inte längre stiga fram för Guds tron och peka på oss som syndare därför att Jesus Kristus har betalat skulden. Vi är rentvättade i Lammets blod. Vi får stå rena och skuldfria inför Herren.

Gud har försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus. Det är vår seger och Djävulens förlust. Hans listiga angrepp har inte längre makten att ställa oss blottade från försvar inför domaren eftersom Guds eget Lamm har sonat vårt straff. Mängden bevis talar nu entydigt till vår fördel. Genom sin seger har Gud gjort oss rättfärdiga inför honom. Detta är en objektiv sanning.

Det finns inget för oss att lägga till rättfärdiggörelsen och frälsningen. När Jesus hängande på korset ropade ut att det var fullbordat så var det verkligen det. Han hade gjort det han kom för att göra. Och med hans uppståndelse kom den verkliga segern över Djävulen och hans onda änglar. De förlorade striden som pågick i den andliga världen och kastades ner på jorden för en kort tid och med begränsat makt.

Om Mikael och hans änglar vet vi inte så mycket. Namnet Mikael betyder ”Vem är som Herren?” Vi är inte säkra på just vem han är. Några bibelställen hos Josua och Daniel identifierar honom som ledare och prins över härskarorna. Han kan vara lik med Frälsaren själv, men han kan också vara lik med en ärkeängel.

Vi vet inte säkert, och det är heller inte viktigt. Det viktiga är att de goda änglarna vann över de onda änglarna. Draken identifieras som Djävulen och Satan. Vi har redan visat att Satan har agerat som vår åklagare. Satan betyder åklagare, medan Djävulen är den som sprider lögn och bedrar. De är en och samma person.

Vi har segrat över Djävulen på grund av Lammets blod. Jesu Kristi blod har givit oss segern över vår åklagare. Segern er också vår på grund av det vittnesbörd om frälsningen som har burits fram till denna dag. Evangeliet, de goda nyheterna om frälsningen i Jesus Kristus allena ger oss också segern. Evangeliet berättar om att Jesus har offrat sig själv för oss och försonat oss med Fadern.

Detta evangelium tas emot i tro som Gud själv verkar i oss genom sin Helige Ande. På grund av detta budskap som tas emot i tro är det sant när Bibeln säger att de övervann Djävulen på grund av vittnesbördet. Det är ett faktum. Vi är frikända. Därför kan inte längre Satan anklaga oss.

Samtidigt som vi vet att vi har segern på grund av Lammets blod och på grund av förkunnelsen av evangeliet så vet vi också att vi inte är i himmeln ännu. Efter att Djävulen och hans änglar kastades ner på jorden sätter de all sin begränsade makt in på att tysta ner förkunnelsen av evangeliet om Lammets blod som offrades för vår skuld. Det står att Djävulen har kommit ner i stor vrede och han kämpar dag och natt för att leda människor långt bort från Guds Ord om frälsningen i Jesus Kristus.

Han gör det på många sätt. Han gör det genom att så tvivel i människors hjärtan om hela Bibeln verkligen är sann. Han gör det när han leder människor till att lita på sitt eget förnuft och logiskt tänkande i ställe för att underordna sig hela Guds Ord. Han gör det när han förföljer kristna för deras tros skuld, både med fysiska och psykiska angrepp. Han gör det när han skapar splittring i mänskliga relationer och splittring i kristna församlingar. Han gör det när han får människor att älska den här världen mer än den kommande. Han gör det när han får människor att leta efter svar på livets frågor inom sig istället för att söka i Guds Ord.

Djävulen är ond och vred. Han vill inte att någon ska komma till himmeln. Eftersom Jesus har vunnit det eviga livet för oss och vi äger det här och nu så vill djävulen med all sin makt försöka få oss att tvivla på detta budskap och få oss att fokusera på detta livet istället för det kommande livet. Han vill för allt i världen dra oss bort ifrån Guds rena Ord som vi finner i Bibeln. Han vill försöka att förmörka och fördunkla budskapet genom angrepp både från oss själv och från den oförståndiga världen utanför som inte tror allt Guds Ord.

Men vi behöver inte oroa oss så länge vi håller oss till Guds rena Ord. Där får vi full förvissning om att Jesus Kristus är vår Frälsare och han har gjort upp för alla våra synder. Djävulen kan nämligen inte göra om det verk som Jesus har gjort för oss. Lammets blod är utgjutit, det kan ingen göra om intet. Evangeliet har bevarats och predikats till denna dag. Trots stora angrepp från draken och hans onda medhjälpare har evangeliet inte slutat att låta i världen. Gud har gett oss sitt Ord och han kommer också att bevara sitt Ord ibland oss även om det inte alltid ser så ut.

Faktiskt så har det sällan sätt ljust ut från människans synvinkel. Evangeliet har alltid varit under angrepp. Förkunnelsen om den villkorslösa betalningen som Jesus har gjort för oss och som är vår genom tron i våra hjärtan som Gud själv har skapat och som han håller levande genom sitt samma Ord, det Ord har alltid varit under hot från draken. Men Gud segrar alltid. Draken har begränsad makt och hans tid är kort. När vi förtröstar på Lammets blod som blev utgjutit för vår skuld så äger vi också segern. Den är vår. Jesus Kristus har vunnit den för oss. I Lammets blod har vi vår seger och där har vi vår trygghet i denna oroliga värld. Må den evige rike Gud välsigna och bevara oss i denna tro till evig tid. Amen.

Låt oss be.
Vi tackar dig vår käre Gud och Fader för att du sände din egen Son till oss så att han kunde betala för vår synd och skuld. Tack för att du har segrat över Satan och alla hans änglar. Tack för att du har givit oss ditt eget rena och ofelbara ord i Bibeln. Tack för att du bevarar ditt Ord ibland oss så att vi alltid får ha säkerhet och trygg förvissning om Lammets blod som blev offrad för oss. Vi ber dig att du låter ditt klara evangelium låta till du kommer igen för att ta oss hem till dig i himmeln. Vi ber dig att du bevarar oss från alla djävulens angrepp och bevarar oss i tron på dig till evig tid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar