2 september 2012

Kristendomen och andra religionerEftersom det finns så många religioner och olika gudar i varje religion, hur kan vi då vara säkra på att vår Gud är den sanne Guden?

När  man studerar det som lärs ut av världsreligionerna blir det uppenbart att kristendomen är unik. Alla andra religioner är baserade på människans spekulationer under ledning av endast naturen och samvetet. På ett eller annat sätt lägger dessa religioner bördan på oss att förtjäna vår egen frälsning hos Gud. 
Vi tar ett par exempel. Den troende muslimen bemödar sig om att visa Allah lydnad (islam betyder ”underordning” eller ”lydnad”). Buddhistmunken försöker höja sig över denna världens ondska genom att ägna sig åt meditation. Alla andra världsreligioner ber syndarna reda upp sina relationer till Gud genom egna ansträngningar. 
Å andra sidan är kristendomen unik genom att erbjuda en helt annorlunda lösning. Det är bara kristendomen som lär att en  god gudsrelation är Guds gåva till oss, inte något som människan ger till Gud. Endast kristendomen lär att Gud blev människa, inte för att lära oss hur vi skall nå upp till honom, utan för att genom sin nåd lyfta oss upp till sig. 
Kristendomen är inte bara ett val bland andra rätter på världsreligionernas smörgåsbord. Dess unika budskap vittnar om dess unika ursprung – en mirakulös uppenbarelse från den sanne Guden. Gud har uppenbarat den enda frälsande sanningen som ”ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana ... Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.” (1 Kor 2:9–10) 
Den Helige Ande verkar slutligen själv genom Ordet för att övertyga oss om att Gud, som har inspirerat Skriften, är den ende sanne Guden. Eftersom denne Gud ger oss förlåtelse och evigt liv litar vi på att hans ord är pålitliga och sanna.

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar