12 september 2014

Bibeltolkning: historia eller bilder?

Hur skall vi veta när vi skall läsa Bibeln som verklig historia och när vi skall läsa den på ett bildligt sätt?
Bibeltolkningsprincipen ”Skrift tolkar Skrift” är nyckeln till denna fråga. Skriften själv kommer att visa när den avser att tala bildligt. Ett exempel är att Jesus väldigt ofta märker ut början av sina liknelser med orden ”Himmelriket är likt...”. (Matt 13:24) 
I andra fall kommer ofta ett noggrant studium av den omgivande kontexten i kapitlet, eller i vissa fall hela boken, att göra det klart huruvida Skriften talar om faktisk historia eller använder sig av bildspråk för att poängtera något. 
En annan god tumregel är att anta att Skriften talar bokstavligt om det inte i sammanhanget finns någon klar indikation om motsatsen.
Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar