15 september 2014

Intolerans och kärlekslöshet

Är det intolerant att säga att alla religioner inte leder till samma Gud?

Nej. Alla religioner leder inte till samma Gud, vilket Skriften också förkunnar. Lyssna till Jesu egna ord i hans bön på skärtorsdagskvällen (Joh 17:3): 
Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
På den sista dagen som denna jord existerar kommer alla som någonsin har levat att samlas inför Guds domstol. Jesus från Nasaret kommer att vara den som dömer levande och döda. Han är Guds evige Son som blev vår bror för att ge sitt liv och sin död som det enda som kan frälsa oss. 
Den Gud som sade: Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan (Jes 45:22) är 1) den Fader som planlade vår frälsning, 2) den Son, som vann vår frälsning och 3) den helige Ande, som lärde oss känna vår frälsning. Att dölja den sanning som kan frälsa någons själ är inte tolerant utan kärlekslöst. 


Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)
Publ. 15.9.2014/OÖ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar