14 september 2014

Varför behöver vi trosbekännelser?

Varför behöver vi trosbekännelser och bekännelseskrifter om Bibeln är helt tillräcklig för vår tro?
Två orsaker förklarar varför trosbekännelser och bekännelseskrifter har framkommit om och om igen under kyrkohistorien. För det första hör det till själva trons natur att vilja uttrycka sig själv. Troende vill berätta för andra vad de tror. Den apostoliska trosbekännelsen växte fram från denna längtan att bekänna det som apostlarna lärde. ”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:10)
För det andra framträder falska läror och falska lärare, som gör anspråk på stöd i Skriften för sina villoläror, om och om igen i kyrkan. Dessa villoläror har fått kristna genom århundradena att göra sammanfattningar av det som de var övertygade om att Skriften i själva verket sade. Både den nicaenska och den athanasianska trosbekännelsen blev till på grund av falska läror som cirkulerade i den tidiga kyrkan. 
Att förbli tyst när falsk lära försöker förvanska Guds sanning är att tillåta förvirring och att äventyra tron hos de kristna. Trosbekännelser och bekännelseskrifter har fungerat som medel genom vilka kristna genom århundradena klart har uttryckt det de är övertygade om är Skriftens sanning. 

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)
Publ. 14.9.2014/OÖ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar