14 januari 2014

Absolut sanning?

Hur kan vi syndiga mänskliga varelser göra anspråk på att besitta absolut sanning?

Absolut sanning existerar eftersom det som Gud har uppenbarat alltid kommer att vara trovärdigt och sant. Sanningens gåva är inte beroende av syndiga mänskliga varelser. Vi skapar inte denna sanning, men Gud har uppenbarat den genom de inspirerade Skrifterna. Även om alla mänskliga varelser i världen skulle vägra att tro något enda av det som Gud har sagt, skulle Guds budskap till alla delar ändå förbli sant. 
Jesus bad: ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” (Joh 17:17) 
Tack vare att ”Gud inte är en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig” (4 Mos 23:19), så finns det något som absolut sanning, som varken ändras eller kan förändras.   

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar