12 januari 2014

Viktigt att skilja på lag och evangelium

Varför är det så viktigt för varje kristen att kunna skilja på lag och evangelium?

Om vi inte kan förstå att lagens krav är omöjliga att tillgodose, kommer varje stolt människohjärta alltid att vilja göra anspråk på mänskliga moraliska värderingar eller dygder istället för att helt klamra sig fast vid Kristi kors. Om vi misslyckas med att se Kristi fullkomliga och perfekta offer som Guds fullständiga svar på mänsklig synd och ofullkomlighet, så kommer vi att hävda att vi förtjänar frälsningen. Då kommer vi att ledas in i förtvivlan av samveten som alltför väl känner vår synd. 
En rätt förståelse av lag och evangelium skyddar oss från Satans två huvudfrestelser: högmod och förtvivlan.

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar