16 januari 2014

Många olika bibeltolkningar?

 Om Bibeln ”klart” lär oss allt vad vi behöver veta för att komma till himlen, varför finns det då så många olika tolkningar om vad Skriften lär?

 Har Gud gjort dessa tolkningar? Var kom de ifrån? Skulden för alla varierande bibeltolkningar kan inte läggas på Gud, som om han hade gett oss en så hopplöst förvirrande och mystisk uppenbarelse att ingen kan säkert veta vad han säger. Om det förhöll sig på det sättet så skulle Gud inte vara fullkomligt vis. Han skulle då vara förvirringens författare och inte sanningens.

Gud kan inte skyllas för de olika tolkningarna. I stället är det så att skillnader i tolkning i huvudsak uppkommer från två problem i det mänskliga hjärtat. För det första insisterar människor på att tro endast det som verkar förnuftigt för dem. Människor låter ofta förnuftet döma Skriften och vägrar därigenom att erkänna att Guds förnuft går långt utöver vårt eget.  (Jes 55: 8-9) Upphöjelse av det mänskliga förnuftet leder till en förvrängning av Ordet. Ofta förvrängs Skriftens budskap för att göra det mera acceptabelt för vårt sätt att tänka. Paulus påminner oss om ”det som tillhör Guds Ande...är dårskap” (1 Kor 2:14) för människan sådan hon är av naturen. 
För det andra besitter människan en syndfull stolthet. Våra av naturen stolta hjärtan gillar inte att konfronteras med vår syndighet eller att få höra att det enda sättet för oss att bli accepterade av Gud är genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. Paulus varnade Timoteus: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen”. (2 Tim 4:3) 
Mänskliga varelser är av naturen benägna att höra det som de ”vill höra” snarare än det de behöver höra. Därför kämpar den mänskliga stoltheten alltid mot det frälsande budskapet om frälsning genom nåden allena genom tron allena. Istället för att endast förtrösta på Kristus försöker människor lägga något till Kristi fullbordade verk – kanske några goda gärningar, några beslut att tro eller några goda föresatser. Men evangeliet lämnar inget rum för stolhet eller skryt från människans sida. 

Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar