12 januari 2012

Krig och fred


Av Ola Österbacka
Det är sällan jag går in på Kyrkpressens webbportal numera. Sedan de allmänna bloggarna och kommentarerna spärrades är det ytterst lite som motiverar. Det verkar inte ens som de kyrkligt aktiva skulle göra det - man efterlyser valbloggar och presentationer av kandidatlistorna inför valen till stiftsfullmäktige. Nu lyser valtorget mest vitt.
Tidigare fanns det åtminstone en del bibliskt grundat stoff på Kp-portalen. Det var flera bloggare som visade att de tar Guds ord på allvar. Var är de nu? Vem läser deras bloggar?
I nr 2/2012 ingår ett inkast av Mats Björklund, rubricerat ”Och sen då?” Han funderar på debatterna mellan de konservativa och de liberala. Han tror att det nån gång ska bli en ”lösning" också på frågan om välsignelse av samkönade par. Vi lär nog veta vilken lösningen blir, fast han artigt nog uppger två olika utgångar. Björklund avslutar:
Finns det någon som har en lösning på hur vi går vidare efter att beslutet i själva kärnfrågan tagits?
Eller är vi alla så upptagna med att vinna kriget att vi inte orkar fundera på hur vi ska överleva freden?
Eftersom det är en fråga som Bibeln ger klart besked om behövs ingen dialog, ingen framröstad lösning, ingen överlevnadsstrategi. Jesus har gett svaret (Joh 14:23):
Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord.
Och han har också gett oss anvisningar om hur vi ska förhålla oss till dem som lär annorlunda än Guds ord lär. ”Dra er ifrån dem."
Den lösningen är inte populär, men den leder rätt. Den innebär fortsatt krig – krig mot den onde och de med honom allierade makterna. På inga villkor kan man sluta fred med honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar